Tieturva 1 -koulutus

Tieturva 1 on tiellä tehtävien töiden turvallisuuden peruskurssi, jonka avulla varmistetaan työntekijän pätevyys ja ylläpidetään sitä kaikkia tietyöolosuhteita varten. Liikennealueilla tehtävää työtä tekemään ja johtamaan saa käyttää ainoastaan päteviä ja huolellisia työntekijöitä, koska se on luokiteltu vaaralliseksi työksi työturvallisuuslainsäädännössä.

Koulutukset_tieturva_DSCF0482_500x300

Missä töissä vaaditaan Tieturva 1 –kortti?

Tieturva 1 -kortti tulee olla:

  • henkilöllä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön.
  • henkilöllä, joka ajaa tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavaa autoa.
  • tietyökoneen kuljettajalla muussa kuin kertaluonteisessa työssä.
  • muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevällä henkilöllä.
  • Tieturva 2 –koulutukseen osallistuvalla.

Tieturvakoulutuksen sisältöteemoja ovat muun muassa pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä, tiellä työskentelyn vaarat ja ongelmat, turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä, turvallisuus työkoneen kuljettamisessa ja varautuminen onnettomuustilanteisiin. Tieturva 1 -kortti on voimassa viisi vuotta.

Tulevat Tieturva 1 -korttikoulutukset

Tieturva 1 -korttikoulutukset toteutamme yhteistyössä Alertumin kanssa. Koulutuksiin ilmoittaudutaan Alertumin sivuilla.

Tutustu koulutuksiin

Haluan lisätietoa Tieturva 1
-koulutuksista

HUB_SKYDDA 0557 2018 10 01_500x300