Huomiovaatteet takaavat näkyvyyden

Työympäristöissä, joissa valaistus on heikko ja/tai liikennettä on paljon, huomatuksi tuleminen eli näkyvyys on ratkaisevan tärkeää onnettomuuksien välttämiseksi. Huomiovaatteiden avulla voidaan minimoida riskit ja varmistaa, että näyt tarpeeksi kauas.

Siitä, mikä on riittävä näkyvyys eri olosuhteissa, määrätään laeissa ja direktiiveissä. Huomiovaatteissa on käytettävä hyvin näkyviä eli käytännössä fluoresoivia värejä ja oikein sijoitettuja heijastimia. Näkyvyyden ylläpitämiseksi huomiovaatteet tulee pitää puhtaina ja ehjinä.

Tyoturvallisuus_huomiovaatteet_500x300