Kaasumittareiden kalibrointi

Koska kaasumittarin tarkoitus on estää vaaratilanteet ja äärimmillään turvata henkeä, on tärkeää varmistaa sen toimivuus ja mittaustulosten luotettavuus säännöllisesti. Kaasumittarin kalibrointia edellyttävät myös turvallisuusvaatimukset.

Kaasumittareiden kalibrointi tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aktiivisessa käytössä ja käyttötilanteesta riippuen kalibrointi voidaan suorittaa myös useammin. Voit hoitaa kalibroinnin missä tahansa toimipisteessämme.

Palvelut_kaasumittareiden_kalibrointi_760x160

Miksi kaasumittari on kalibroitava?

Kaasumittarin tarkkuus varmistetaan tehtaalla ennen kuin se lähtee asiakkaalle. Mittarit kuitenkin altistuvat käytön aikana monenlaisille ympäristövaikutuksille, kun esimerkiksi lämpötila ja kosteus vaihtelevat. Ilmassa voi myös leijua muita kaasuja, jotka heikentävät joidenkin anturien suorituskykyä. Myös lika voi haitata kaasun pääsyä anturiin. Jotta mittaustulokset pysyvät luotettavina, kaasumittarien säännöllinen kalibrointi on välttämätöntä.

Voit hoitaa kaasumittarin kalibroinnin kätevästi missä tahansa toimipisteessämme.

Haluan lisätietoa kaasumittareiden kalibroinnista

B9671715-768x971