Työturval­lisuus

Työpaikoilla esiintyy monia riskialueita, joiden tunnistaminen on työturvallisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi välttämätöntä. Työturvallisuudessa pyritään aina haittojen ja vaarojen ennalta ehkäisyyn ja riskeiltä suojautumiseen. Työtapaturmat ja työolosuhteisiin liittyvät sairastumiset ovat usein estettävissä, kunhan niiden aiheuttajat ovat selvillä. Suojaimet ja suojaavat työvaatteet ovat usein lain vaatimia ja niihin liittyy standardeja.

Skydda auttaa sinua vaarattoman ja terveyttä ja hyvinvointia edistävän työpaikan luomisessa monin tavoin. Turvaa työpäiväsi huolehtimalla työturvallisuudesta.

7
Tyoturvallisuus_kuulovamma_500x300

Miten työpaikan melu vaikuttaa kuuloon, kuulovammojen syntyyn ja työtehoon? Miten vähentää riskejä ja suojata kuuloa tehokkaasti ja oikein kuulonsuojaimilla? 

Tyoturvallisuus_hengityksen_suojaaminen_500x300

Jos työpaikan ilmassa on vaarallisia epäpuhtauksia, hengitystä on suojattava.  Miksi käyttää hengityksensuojainta? Miten hengityksensuojaimet toimivat?

Tyoturvallisuus_putoamissuojaus_500x300

Miten estää putoamisonnettomuudet työssä? Putoamissuojaukseen on paljon välineitä, joiden oikeaoppinen käyttö estää ja tarvittaessa jarruttaa putoamisia.

Tyoturvallisuus_jalkavammat_500x300

Jalkavamma voi jalkakivun lisäksi vaikuttaa muuallekin kehoon. Miten välttää erilaiset jalkavammat työpaikalla oikein jalkineiden ja turvakenkien avulla?

Tyoturvallisuus_palovammat_500x300

Palovammariskit ovat yleisiä työssä. Millaisin järjestelyin ja välinein ne voidaan minimoida? Miten suojautua palovammoilta ja varautua hätätilanteisiin?

Tyoturvallisuus_kemikaaliturvallisuus_500x300

Monilla työpaikoilla käsitellään haitallisia kemikaaleja. Miten huolehtia kemikaaliturvallisuudesta? Miten suojautua kemiallisilta vaaroilta työssä?

Tyoturvallisuus_huomiovaatteet_500x300

Huomiovaatteilla minimoit riskit ja varmistat näkymisen tarpeeksi kauas. Mitä toimivalta huomiovaatetukselta vaaditaan? Missä huomiovaatteita tarvitaan?

Tyoturvallisuus_viiltosuojaus_500x300

Varsinkin käsien viiltohaavat ovat yleisiä monilla työpaikoilla ja aiheuttavat kipua, haittoja ja sairauspoissaoloja. Miten suojautua viiltovammoilta?

Tyoturvallisuus_paleltuminen_500x300

Kylmissä olosuhteissa työskentely voi johtaa paleltumisvammoihin. Mitä paleltumisesta voi seurata ja miten suojautua kylmältä sekä estää paleltumisvammat?

Tyoturvallisuus_silmavammat_500x300

Silmiin kohdistuu työpaikoilla kemiallisia, mekaanisia ja säteilyriskejä. Miten välttää silmävammat työssä? Miten silmiensuojainten turvallisuus testataan?

Tyoturvallisuus_ensiapu_500x300

Työnantajan tulee hankkia työpaikalle ensiaputarvikkeet ja huolehtia ensiapuosaamisesta. Mitä kaikkea on otettava huomioon työpaikan ensiapuasioissa?

Tyoturvallisuus_hygienia_500x300

Säännölliset ja tehokkaat työhygienian rutiinit ja tuotteet estävät sairastumisia ja iho-ongelmia. Miten iho toimii ja miten siitä voi pitää huolta työssä?

Tyoturvallisuus_paansuojaus

Rakennusalalla on käytettävä leukahihnalla varustettua kypärää. Suojakypärän tarkoitus on suojata käyttäjäänsä kaatumisen aiheuttamilta vammoilta ja putoavilta esineiltä.