Kuulovammat ja melulta suojautuminen

Työpaikan melun vaikutuksesta voi syntyä kuulovammoja, ellei asianmukaisesta suojauksesta huolehdita. Jos kuulosolu tuhoutuu, vamma on lopullinen eikä sitä voida enää korjata. Siinä vaiheessa, kun ihminen huomaa kuulonsa heikentyneen, vahinko on jo ehtinyt tapahtua.

Melutason minimointi ja melulta suojautuminen kuulonsuojainten avulla on siis ensiarvoisen tärkeää. Kuulonsuojainten käyttöä työpaikoilla säätelee myös laki

Tyoturvallisuus_kuulovamma_500x300