Palovammat ja niiden estäminen työpaikalla

Yleisimpiä palovammojen aiheuttajia työssä ovat muun muassa

  • lämmittimet
  • hitsausvarusteet
  • tuli
  • höyry
  • sähkö
  • kuuma neste

Palovammariskejä aiheutuu kuitenkin monista muistakin tekijöistä kuten

  • lämpöä luovuttavat työkoneet
  • pyörivät, kitkaa synnyttävät koneet
  • kemialliset aineet
  • säteily

Eniten palovammoja syntyy keittiöissä ja ravintoloissa, mutta niissä vammat eivät yleensä ole kaikkein vakavinta luokkaa.

Tyoturvallisuus_palovammat_500x300