Ensiapu työpaikalla

Ensiapu työpaikalla tarkoittaa hoitoa, jota annetaan loukkaantuneelle tai sairastuneelle ennen kuin lääkintäalan ammattilaiset ehtivät paikalle. Usein potilaan selviytyminen tai vammojen lopullisten seurausten vaikeusaste ovat kiinni ensiavusta, joten on välttämätöntä, että työpaikalla on oikeat ensiapuvälineet ja riittävä ensiapuosaaminen.

Ensiavusta työpaikalla on säädetty muun muassa työturvallisuuslaissa, työterveyshuoltolaissa ja lukuisissa asetuksissa.

Tyoturvallisuus_ensiapu_500x300