Putoamisuojaus työpaikoilla

Putoaminen on yksi yleisimmistä kuolemaan tai loukkaantumiseen johtavien työtapaturmien syistä rakennus- ja teollisuusaloilla. Putoamissuojaus on siksi olennainen osa työturvallisuutta. Lainsäädäntö ja määräykset velvoittavat työnantajan järjestämään työntekijöille turvalliset välineet ja koulutuksen niiden käyttämiseen. 

Miksi putoamisonnettomuuksia tapahtuu?

Syinä putoamisonnettomuuksiin ovat usein

  • puutteellinen koulutus
  • virheellinen asenne ja vastuunotto
  • puutteellinen ankkurointi
  • riittämätön varustetuntemus
  • kiire, stressi ja taloudelliset seikat

Onnettomuuksia voidaan välttää työnjohdon ja työntekijöiden koulutuksella. Lisäksi on järjestettävä tarpeen mukainen putoamissuojaus ja huolehdittava putoamissuojainten asianmukaisesta käytöstä.

Tyoturvallisuus_putoamissuojaus_500x300
Putoamissuojainkoulutus_500x300px
Tutustu putoamissuojainkoulutuksiin