Artikkeli_hero_EN388_viiltosuojastandardi_640x250px

Viiltosuojakäsineiden merkintätapa on muuttunut uudistetun EN 388 standardin myötä. Tuotteiden uudelleen sertifiointi on käynnissä ja seuraavien vuosien ajan markkinoilla tulee olemaan käsineitä, joissa on kahdenlaisia merkintöjä.

EN388:2016 – mikä muuttuu?

Jos käsine sisältää testiterää tylsyttäviä materiaalia (esim. lasikuitu), tulee käsinevalmistajan käyttää ISO 13997 mukaista TDM-testiä. Testissä suora veitsi leikkaa materiaalin läpi tietyllä voimalla. Veitsen terä vaihdetaan jokaisen viillon jälkeen ja voimaa kasvatetaan, kunnes terä menee läpi materiaalista. Tasot ilmaistaan kirjaimilla A-F. Paras viiltosuojataso on F, joka vastaa 30 Newtonia (30 N = n. 3000g). Aiemman Coup-menetelmän mukaisia testituloksia (tasot 1-5) ja uusien tulosten välillä ei ole yhteyttä, joten niitä ei voi verrata toisiinsa. Uuden standardin hankauskestävyyden testauksessa käytetään karkeampaa hiontapaperia, joka voi vaikuttaa testitulokseen. Standardiin on lisätty testi iskunsuojaukselle. Jos käsine täyttää asetetut vaatimukset, se saa lisämerkinnän P = Impact Protection.

21.4.2019 jälkeen käsineiden merkintöjen, käyttöohjeen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tulisi olla uuden asetuksen mukaisia. Käsineiden suoritustaso ei ole muuttunut, joten aiemmalla testausmenetelmällä testattuja ja merkittyjä käsineitä voi jatkossakin käyttää. Guide- viiltosuojakäsineiden selkeä merkintätapa helpottaa viiltosuojakäsineen tunnistamista ja valitsemista.

Kirjoitettu 02/07/ 2018